Polityka prywatności i plików cookie

Adres naszej strony internetowej to: https://www.pietradigerusalemme.com.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje zasady Pietra Di Gerusalemme Srl, Via Preti Partigiani, 4, Modena 41123, Włochy, e-mail: info@pietradigerusalemme.com, tel.: +39 335 5229292 dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji, które zbieramy podczas korzystania z naszej witryny internetowej (pietradigerusalemme.com). (usługa). Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie jego informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli użytkownik nie wyraża na to zgody, nie powinien uzyskiwać dostępu do Usługi ani z niej korzystać.

Możemy zmienić niniejszą Politykę prywatności w dowolnym momencie bez powiadomienia i opublikujemy zmienioną Politykę prywatności w Serwisie. Zmieniona Polityka prywatności wejdzie w życie 180 dni po opublikowaniu zmienionej Polityki prywatności w Serwisie, a dalszy dostęp lub korzystanie z Serwisu po tym okresie będzie oznaczać akceptację zmienionej Polityki prywatności. Dlatego zaleca się okresowe przeglądanie tej strony.

 

 

INFORMACJE, KTÓRE ZBIERAMY:

Będziemy gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe użytkownika:

  • Nazwa
  • E-mail
  • Mobilny

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU:

Będziemy wykorzystywać gromadzone przez nas informacje o użytkowniku do następujących celów:

  • Zbieranie opinii klientów
  • Wsparcie
  • Informacje dotyczące administracji
  • Zarządzanie zamówieniami klientów
  • Jeśli będziemy chcieli wykorzystać informacje o użytkowniku w jakimkolwiek innym celu, poprosimy go o zgodę i będziemy wykorzystywać informacje o użytkowniku wyłącznie po uzyskaniu jego zgody, a następnie wyłącznie do celów, na które użytkownik wyraził zgodę, chyba że prawo wymaga od nas innego postępowania.

W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU:

Nie będziemy przekazywać danych osobowych użytkownika stronom trzecim bez pytania go o zgodę, z wyjątkiem ograniczonych okoliczności opisanych poniżej:

Agencje marketingowe
Gromadzenie i przetwarzanie danych
Wymagamy, aby takie osoby trzecie wykorzystywały dane osobowe, które im przekazujemy, wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane, i nie przechowywały ich dłużej niż jest to konieczne do realizacji tego celu.

Możemy również ujawnić dane osobowe użytkownika w następujących celach: (1) w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, przepisami, nakazem sądowym lub innym procesem prawnym; (2) w celu wyegzekwowania zawartych z nami umów, w tym niniejszej Polityki prywatności; lub (3) w celu odpowiedzi na roszczenia, że korzystanie z Usługi przez użytkownika narusza prawa osób trzecich. Jeśli Serwis lub nasza firma zostanie połączona lub przejęta przez inną firmę, informacje o użytkowniku będą jednym z zasobów przekazanych nowemu właścicielowi.

PRZECHOWYWANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA:

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika od 90 dni do 2 lat po zamknięciu jego konta lub tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których zostały one zebrane, zgodnie ze szczegółowym opisem w niniejszej Polityce prywatności. Możemy być zmuszeni do przechowywania pewnych informacji przez dłuższy czas, na przykład w celu prowadzenia dokumentacji/sprawozdawczości zgodnie z obowiązującym prawem lub z innych uzasadnionych powodów, takich jak egzekwowanie praw, zapobieganie oszustwom itp. Pozostałe anonimowe informacje i informacje zbiorcze, z których żadna nie identyfikuje użytkownika (bezpośrednio lub pośrednio), mogą być przechowywane przez czas nieokreślony.

TWOJE PRAWA:

W zależności od obowiązującego prawa, użytkownik może mieć prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia lub otrzymania ich kopii, ograniczenia lub sprzeciwu wobec aktywnego przetwarzania jego danych, zwrócenia się do nas o udostępnienie (przekazanie) jego danych osobowych innemu podmiotowi, cofnięcia udzielonej nam zgody na przetwarzanie jego danych, prawo do złożenia skargi do organu prawnego oraz inne prawa, które mogą być istotne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby skorzystać z tych praw, można napisać do nas na adres info@pietradigerusalemme.com. Odpowiemy na żądanie użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem.

Należy pamiętać, że jeśli użytkownik nie upoważni nas do gromadzenia lub przetwarzania żądanych danych osobowych lub wycofa swoją zgodę na ich przetwarzanie w żądanych celach, może nie być w stanie uzyskać dostępu lub korzystać z usług, dla których zażądano jego danych.

POLITYKA COOKIES

Czym są pliki cookie?
Niniejsze zasady dotyczące plików cookie wyjaśniają, czym są pliki cookie i w jaki sposób ich używamy, rodzaje plików cookie, których używamy, informacje, które zbieramy za pomocą plików cookie i sposób ich wykorzystania oraz sposób zarządzania ustawieniami plików cookie.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które służą do przechowywania niewielkich fragmentów informacji. Są one przechowywane na urządzeniu użytkownika po załadowaniu strony internetowej w przeglądarce. Te pliki cookie pomagają nam w prawidłowym działaniu witryny, zwiększeniu jej bezpieczeństwa, zapewnieniu lepszych wrażeń użytkownika i zrozumieniu, jak działa witryna, a także w analizie tego, co działa i gdzie wymaga poprawy.

Jak używamy plików cookie?
Podobnie jak większość usług online, nasza witryna wykorzystuje własne i zewnętrzne pliki cookie do różnych celów. Własne pliki cookie są w większości niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i nie gromadzą żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.

Pliki cookie stron trzecich używane na naszej stronie internetowej służą głównie do zrozumienia sposobu działania strony internetowej, interakcji użytkownika z naszą stroną internetową, zapewnienia bezpieczeństwa naszych usług, dostarczania odpowiednich reklam dla użytkownika oraz, ogólnie rzecz biorąc, zapewnienia lepszego doświadczenia użytkownika i przyspieszenia przyszłych interakcji z naszą stroną internetową.

Pliki cookie, których używamy do sprawnego działania witryny:

Zarządzanie preferencjami plików cookie:

Preferencje dotyczące plików cookie można zmienić w dowolnym momencie, klikając przycisk powyżej. Umożliwi to ponowne odwiedzenie banera zgody na pliki cookie i zmianę preferencji lub natychmiastowe cofnięcie zgody.

 

Ponadto różne przeglądarki oferują różne metody blokowania i usuwania plików cookie używanych przez strony internetowe. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki, aby zablokować/usunąć pliki cookie. Poniżej znajdują się linki do dokumentów pomocniczych dotyczących zarządzania i usuwania plików cookie z głównych przeglądarek internetowych.

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Jeśli korzystasz z innej przeglądarki internetowej, odwiedź oficjalne dokumenty pomocy technicznej swojej przeglądarki.

 

 

BEZPIECZEŃSTWO:

Bezpieczeństwo informacji użytkownika jest dla nas ważne i będziemy stosować uzasadnione środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub nieuprawnionej zmianie informacji użytkownika znajdujących się pod naszą kontrolą. Biorąc jednak pod uwagę nieodłączne ryzyko, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa, a co za tym idzie, nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji przesyłanych do nas, a użytkownik robi to na własne ryzyko.

ŁĄCZA STRON TRZECICH I WYKORZYSTANIE INFORMACJI UŻYTKOWNIKA:

Nasza usługa może zawierać łącza do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje polityk prywatności i innych praktyk osób trzecich, w tym osób trzecich prowadzących jakąkolwiek stronę internetową lub usługę, która może być dostępna za pośrednictwem łącza w Usłudze. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treści, politykę prywatności lub praktyki stosowane na stronach lub w usługach osób trzecich.

SPECJALISTA DS. SKARG/OCHRONY DANYCH:

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania udostępnionych przez nas informacji, użytkownik może wysłać wiadomość e-mail do naszego kierownika ds. reklamacji pod adresem Pietra Di Gerusalemme Srl, Via Preti Partigiani, 4, e-mail: info@pietradigerusalemme.com. Zajmiemy się Twoimi wątpliwościami zgodnie z obowiązującym prawem.